Nyligen gjorde vi på Energi- och Klimatrådgivningen I Jämtland Härjedalen ett besök hos Wången i Krokoms kommun för att få lära oss mer om deras verksamhet och de energieffektiviseringsåtgärder de genomfört. För den som inte är bekant med vilka Wången är så är de travsportens riksanläggning, nationellt kompetenscenter för islandshästsport samt nationellt brukshästcentrum med utbildningar inom hästsport på gymnasial- och universitetsnivå i Krokoms kommun. Med en verksamhet som sträcker sig över wärdshus, kontorslokaler, stall, elevboenden och klassrum går det självklart åt mycket energi och det är många aspekter att ha i åtanke när det är dags att kartlägga och planera en energieffektivisering av en verksamhet av deras storlek. Genom stöd från Energimyndighetens stöd Miljöstudier kunde Wången kartlägga sin energiförbrukning, göra åtgärder och sedan följa upp dessa för att se hur deras energiförbrukning förbättrats. Efter studien identifierade man deras energibesparing att vara ca 400MWh/år.

Läs mer om Wångens energieffektivisering i denna artikel på Energimyndighetens hemsida

Miljöstudier finns tyvärr inte att söka idag, men för dig som är intresserad av att göra en insats och önskar stöd finns följande stöd att söka i stället:

Stöd till hållbarhetsanalys

Detta stöd finns för små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet att söka. Detta stöd kan uppgå till max 75% av stödberättigade kostnader Läs mer om detta stöd och dess kriterier via knappen ovan.

Regionalt företagsstöd till energieffektiviseringsåtgärder

Detta stöd finns att söka för företag med fast arbetsställe i länet. Maximal stödnivå för små företag som söker detta stöd är 55% av stödberättigade kostnader, för övriga företag är maximal stödnivå 45% av stödberättigade kostnader. Läs mer om detta stöd och dess kriterier via knappen ovan.

Vet du inte var du ska börja med ditt energiarbete?
Kontakta oss på så hjälper vi dig med dina funderingar!