Branschorganisationen Svensk ventilation har tittat på hur våra hus andas i Sverige. De har sett att så mycket som 78% av småhusen inte uppfyller kraven för luftomsättning. 

“Visste du att vi spenderar upp till 90 % av vår tid inomhus? Därför är det bra att se över hur husets andning fungerar, både där du bor och där du arbetar.”

Funderar du över hur ditt hus andas?

Några enkla sätt att kolla om ventilationen fungerar:

 • Håll ett hushållspapper mot ventilerna. Det ska sugas fast (eller blåsas ut om det är en tilluftsventil).
 • Kontrollera badrumsspegeln efter dusch. Sitter imman kvar i mer än en halvtimme är ventilationen i badrummet för dålig.
 • Känns det matlukt i andra rum än i köket? Det kan betyda att luften strömmar i fel riktning.
 • Finns det kondens på insidan av fönstren är det också en varningssignal.
 • Visslar det i brevlådan?

Så här kan du göra själv för att få bättre luft

 • Vädra ofta under kort tid. Öppna helt.
 • Kontrollera att friskluftsventiler och vädringsfönster är öppna och rena.
 • När du lagar mat, öppna ett fönster i ett rum bredvid köket, inte i köket.
 • Håll rent och dammfritt.
 • Du kan behöva ta bort hela eller delar av tätningslisterna runt dörrar och fönster.

Åtgärder för långsiktigt bättre luft

 • Låt en fackman se över ventilationen.
 • Teckna ett serviceavtal.
 • Byt luftfilter regelbundet.
 • Rengör luftkanalerna minst vart femte år.
 • Justera in luftflödena.
 • Serva fläkten eller aggregatet.

Läs mer på Startsida – Andas friskt

Och kontakta gärna oss energi- och klimatrådgivare för tips och råd kring ventilation mm.

En mörkröd fasad syns. På den är det en ventillationsöppning med målade läppar omkring, så det ser ut som en mun som gapar. Bredvid syns texten: Den luft huset andas är den luft du får andas. Se till att dne är frisk, så att du också får vara det.