Klimatklivet är ett investeringsstöd som utlyses av Naturvårdsverket, detta investeringsstöd ska göra det möjligt för företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige att satsa på fossilfri framtidsteknik och insatser för gröna omställningar. Inför årets utlysning är det även möjligt att söka stöd för laddstolpar för allmänheten. Läs mer om detta längre ner.

Ansökningarna öppnar först i höst, den 18-29 september, däremot håller Länsstyrelsen Jämtland län en informationsträff där de erbjuder information och rådgivning kring Klimatklivet torsdag den 15 juni 09:00 – 10:00. Vid detta tillfälle kommer de diskutera vilka regler som gäller, vad du kan få stöd för, hur du ansöker, samt ge exempel på tidigare åtgärder som blivit beviljade stöd. Denna informationsträff kostar ingenting, men du bör anmäla dig senast den 13 juni för att delta.

Anmäl dig till informationsträffen här!

Bra att ha i åtanke inför ansökan i höst

– På grund av oklar budgetsituation har denna utlysning speciella förutsättningar för stöd, därför kommer det vara till fördel om en åtgärd har kort genomförandetid. Alltså, åtgärder som blir färdigställda senast den 30 juni 2024.

– Vad gäller laddstationer kommer Naturvårdsverket endast ta emot anbud för laddstationer som blir färdigställda senast den 30 juni 2024

Läs mer om klimatklivet här!