Vi har träffat några företag som idag har eldriva transportbilar i sin verksamhet. Se filmklippen nedan om hur det fungerar för dem!

Tages Konditori och Kök

Nordins el

Lagg & Hoj 

Jemtel

Filmerna är framtagna i satsningen laddbara mil med ransportbil som pågick 2022. Satsnigen var en utökning av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Satsningen finansierades av energimyndigheten.