Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Elkostnadsstödet för elintensiva företag finns att söka för företag i hela Sverige oavsett bransch som drabbades hårt av de höga elpriserna hösten 2022 och uppfyller Energimyndighetens kriterier för att ansöka om stödet:

  1. Företaget hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona exklusive uppvärmning under 2021.
  2. Elkostnaderna under stödperioden (oktober – december 2022) överstiger en och en halv gånger företagets genomsnittspris under 2021.
  3. Stödet uppgår till minst 50 000 kronor per företag.
  4. Företaget har under de senaste tre åren vidtagit energieffektiviseringsåtgärder, eller har för avsikt att vidta energieffektiviseringsåtgärder under det kommande året.

Ansökningsperioden är öppen sedan 6 mars 2023 och är öppen till och med 18 juni 2023.

Energimyndighetens hemsida kan du räkna ut vad du skulle kunna få i elkostnadsstöd, läsa mer om samt ansöka om stödet för elintensiva företag

Ansök här

Elstöd för företag

Företag och organisationer som är verksamma inom elområde 3 och 4 (Det finns tyvärr inget för elområde 1 och 2 i dagsläget) kan vända sig till Skatteverkets hemsida. På deras hemsida hittar du mer information och kriterier för detta elstöd.

Läs mer här

Elstöd för privatpersoner

Försäkringskassan är de som fått i uppdrag av regeringen att sköta utbetalning av elstöd till privatpersoner. Den 22 december 2022 fick de uppdraget att förbereda detta för privatpersoner inom elområde 3 och 4 och den 9 mars 2023 beslutade regeringen om elstöd till hela Sverige, vilket också faller på Försäkringskassan ansvar att sköta. Vill du veta mer om detta samt få uppdateringar om tidsplanen för detta hittar du information om det på Försäkringskassans hemsida.

Läs mer här