Kaminer

Braskamin

Braskaminer används främst för trivseleldning och är en utmärkt reservvärmekälla vid eventuella strömavbrott. För att värmen ska kunna spridas till husets alla delar krävs öppen planlösning och öppna passager. En kakelugn har betydligt längre avsvalningstid vilket medför man får ett jämnare klimat i huset och att vedinläggning ej behöver ske lika ofta. Vissa nya braskaminer kan dock hålla värmen något längre på grund av att de är lite tyngre. De kan innehålla till exempel keramik som lagrar värmen längre.

Att elda med ved är en konst. Fel eldningsteknik leder till giftiga rökgaser, sot och tjära. En del går ut genom skorstenen och förorenar luften, en del fastnar i rökkanalen och ökar risken för brand. Det är viktigt att veden är torr och att eldning sker med tillräcklig lufttillförsel, dvs. ingen ”pyreldning”.

Naturvårdsverket – Elda rätt

Braskaminer kan miljömärkas med det nordiska miljömärket Svanen. En Svanenmärkt kamin har hög verkningsgrad och ger låga utsläpp av miljöfarliga och hälsofarliga ämnen. Den tillverkas utan onödiga gifter och metaller. På Svanens webbplats finns en lista på vilka kaminer som är svanenmärkta.

Svanen – Svanen-märkta kaminer

Att installera en insats i öppna spisen minskar vedförbrukningen och förbättrar verkningsgraden avsevärt. En öppen spis suger ut stora mängder uppvärmd rumsluft. Med en spisinsats kan elden regleras på ett kontrollerat sätt med luckor och spjäll, eller ventiler.

Restriktioner mot eldning kan finnas i din kommun. Skorstensfejarmästaren och kommunen ska kontaktas före installation.

En braskamin kostar vanligtvis mellan 10 000 och 25 000 kr, men priser under och över finns också. Om det inte redan finns en fungerande skorsten tillkommer kostnad för denna. Skorsten till braskamin kostar runt 2 500 kr per meter.

Pelletskamin

En pelletskamin är i princip en vanlig braskamin, men som istället för att elda med ved är utrustad för automatisk eldning med pellets. För att värmen ska kunna spridas till husets alla delar krävs öppen planlösning och öppna passager. Pelletskaminen är en bra kompletterande värmekälla i ett småhus med direktverkande el och kan ersätta upp till 70% av uppvärmningsbehovet. Det finns även vattenmantlade kaminer som kan värma tappvarmvattnet. Behåll de befintliga elementen för stödvärme och kallrasskydd. Kontakta skorstensfejarmästare och kommunen före installation.

Pellets är små ”stavar” med en diameter på 6 eller 8 mm tillverkade av biprodukter från skogs- och trävaruindustri. Pellets levereras i småsäckar (15-25 kg), storsäck 500 kg eller via tankbil (bulk). Pellets kan miljömärkas med Svanen. Svanenmärkning av pellets inbegriper krav vid tillverkning, transport och lagring. Syftet är att peka ut den bästa kvalitén ur miljösynpunkt.

Utsläppet av koldioxid från pelletseldning är i princip noll eftersom biobränslen inte medför något nettotillskott av koldioxid vid förbränning. Den koldioxid som bildas vid förbränningen har en gång tagits upp av träden genom fotosyntesen. Emellertid bildas ett antal skadliga ämnen vid förbränningen som följer med rökgaserna. Man brukar nämna svaveloxider och kväveoxider som förorsakar försurning och övergödning samt stoft och flyktiga kolväten som är skadliga för människors hälsa. Sammantaget är dock pellets ett mycket bra alternativ ur miljösynpunkt.

En pelletskamin kostar mellan 20 000 och 50 000 kr. Om det inte redan finns en fungerande skorsten tillkommer kostnad för denna. Skorsten till pelletskamin kostar runt 2 000 kr per meter. Nytt på marknaden är en speciell väggfläkt som kan leda rökgaserna genom ytterväggen. Om kaminen kompletteras med en sådan väggfläkt behövs ingen skorsten.

Märkning av kaminer

Från 2017 måste alla pannor som använder fasta bränslen (exempelvis ved, pellets och briketter) men en värmeeffekt upp till 70 k W ha en energimärkning. Energimärkningen kommer 2020 att kompletterar med ekodesignkrav. Detta via EU:s Ekodesignförordning som syftar till att minska utsläppen från småskalig eldning. Lär mer om detta på RISE.

Regler för installation av kaminer

Reglerna för installation av kaminer ändrades 1 oktober 2019. Mer om reglerna och vem det berör kan du läsa på Boverkets Hemsida

Mer information om pelletseldning och leverantörer

Pelletsförbundet består av både pelletsproducenter och installatörer och utrustningstillverkare