Oljepanna

Olja har under flera år varit ett relativt billigt bränsle, men har under senaste åren ökat kraftigt i pris. De stigande priserna beror dels på internationella prisförändringar, dels på högre skatter i Sverige.

Vid förbränningen av olja bildas svavel- och kväveföreningar som är skadliga för miljön. Eftersom olja är ett fossilt bränsle produceras koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Även partiklar som är skadliga för människors hälsa bildas. Pga. oljans negativa inverkan på miljön har politiska beslut tagits för att oljeanvändningen ska minskas i Sverige.

Med ett oljepris på ca 13 000 kr/m3 (november 2014) är kostnaden ca 1,3 kr/kWh vid en pannverkningsgrad på 85 %. Att byta ut oljepannan mot en annan uppvärmningsform är en vinst både för ekonomin och för miljön.

Alternativ till olja

De vanligaste alternativen är fjärrvärme, pelletspanna eller någon form av värmepump.

Fördelen med att installera en pelletspanna är att huset, sett som ett system där värme, fukt och ventilation påverkar varandra, inte ”märker någon skillnad”. Byter man istället till fjärrvärme eller värmepump bör man tänka på några saker:

  • Utrymmet där oljepannan stått kan bli kallt när oljepannans strålningsvärme försvinner. Man bör installera en extra radiator i detta utrymmer så att det inte blir fuktigt.
  • Skorstensstocken blir kall vilket kan försämra ventilationen i hus med självdrag.
  • Skorstenen bör skyddas med en huva så att regn inte slår ned utifrån. Vintertid riskerar annars skorstenen att frysa sönder.

I många oljepannor kan man installera en pelletsbrännare i den gamla oljepannan. Detta medför en mycket lägre investeringskostnad jämfört med en helt ny panna. Verkningsgraden riskerar emellertid att bli lägre än för en ny panna och brännare.

Vid installation av en värmepump kan den befintliga oljepannan vara ett bra komplement. En värmepump dimensioneras normalt bara till 50-70 procent av effektbehovet, vilket medför att ungefär 90 procent av energibehovet täcks. För den resterande värmeproduktionen (de dagar det är som kallast) kan den gamla oljepannan användas.

Bio olja

Ett annat alternativ till fossil olja är bio-olja.

Biooljor finns i olika kvalitéer, från lätt till tung olja. Oljorna går bra att elda i gamla oljepannor med mindre modifikationer.

Svensk Fjärrvärme har tagit fram en rapport om hur bioolja kan ersätta fossil olja i fjärrvärmeverken. Se broschyren Fasa ut sista oljan.