Fjärrvärme

Schematisk bild av fjärrvärmesystem.
För hus som ligger nära en fjärrvärmeledning är det möjligt att ansluta sig till denna. Anslutning till fjärrvärme sker genom att en anslutningsledning dras till en undercentral i huset. För att kunna ansluta sig till fjärrvärme krävs det vanligtvis att huset har ett vattenburet värmesystem. Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsform som tar lite plats i huset. För att ta reda på om det finns möjlighet att ansluta ditt hus till fjärrvärme kontaktar du fjärrvärmebolaget som äger nätet i det området du bor. På sidan med information om din kommun hittar du uppgifter om ditt fjärrvärmebolag.

Värmen i fjärrvärmeverket kan produceras på många olika sätt och det varierar från verk till verk. Ofta produceras fjärrvärme med bränslen som ej kan användas i vanliga bostads-pannor. Några exempel på energislag och produktionssätt är avfall, spillvärme från industrin eller värmepumpar som använder värme från avlopp. Många fjärrvärmebolag i Sverige minskar sin användning av fossila bränslen till fördel för biobränsle. Fjärrvärmeanläggningen drivs med kvalificerad personal, har optimala förbränningsförhållanden och avancerade reningssystem. Detta ger stora miljöfördelar jämfört med om varje fastighet skulle ordna med sin egen värmeförsörjning. Däremot beräknas ungefär 10 % av energin gå förlorad som värmeförluster i rörsystemen.

Priset för fjärrvärme varierar med leverantör och ort, men ligger i intervallet 60 – 100 öre/kWh, inkl moms och fast avgift (november 2010). Anslutningsavgiften kan variera mycket. Kontakta ditt fjärrvärmeföretag för prisuppgift.

Fjärrvärme i Jämtlands län

Jämtkraft Fjärrvärme i Krokom, Åre och Östersunds kommun

Jämtlandsvärme, Fjärrvärme i Strömsunds kommun

BTEA Energi AB, Fjärrvärme i Bergs kommun

Adven Fjärrvärme i Funäsdalen och Hede

Solør  Bioenergi Gruppen  Fjärrvärme i Sveg

Fjärrvärmepriser

Svensk Fjärrvärme samlar varje år in prisstatistik för fjärrvärme från branschen. Se statistik om pris och annat här.