Elpanna

En elpanna tar liten plats och är förhållandevis billig i inköp. Elpriset är dock en stor osäkerhetsfaktor för villaägaren. På sikt kommer troligtvis de europeiska elpriserna att närma sig varandra i takt med att elmarknaderna avregleras.

Eftersom ett hus med elpanna redan har ett vattenburet distributionssystem, till skillnad från ett hus med direktverkande el, är det förhållandevis enkelt att byta uppvärmningsform. De vanligaste alternativen är fjärrvärme, pellets eller någon form av värmepump.

När Sveriges elbehov är större än utbudet importeras el från vara grannländer. I tex. Danmark och Polen produceras elen till stor del av fossila bränslen, vilka ger stora utsläpp av koldioxid. Att minska elanvändningen är därför en av de bästa åtgärderna för att minska utsläppen av koldioxid. Med hänsyn till klimatfrågan bör man därför sträva efter att värma hus med andra energislag än el. El är en högkvalitativ form av energi, och ur ett resursperspektiv är det onödigt att använda den formen av energi för uppvärmning.

En elpanna kostar runt 35 000 kr att installera.