Från direktverkande el till vattenburet system

Många som idag värmer sitt hus med direktverkande elvärme funderar på att komplettera eller byta uppvärmningssystem. Det finns olika skäl till att man vill byta: elpriset varierar, hela värmesystemet behöver ses över eller att man vill minska koldioxidutsläppen.  Vi vet också att många känner osäkerhet inför hur de olika alternativen ser ut praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt. El är en högkvalitativ form av energi, och ur ett resurserspektiv kan man anse att det är onödigt att använda den formen av energi för uppvärmning.

Här är några tips om hur du kan gå till väga om du vill byta till annan uppvärmning

  1. Kontrollera din elanvändning och ta reda på hur mycket el du använder varje månad.
  2. Planera åtgärder så att husets värmeförbrukning minskar. Om du har otillräcklig isolering, överväg tilläggsisolering på vinden, fasaden eller förbättring av fönstren.
  3. Diskutera med energi- och klimatrådgivaren i din kommun. Vilket uppvärmningssystem passar dina förutsättningar? Välj det bästa uppvärmningssystemet för ditt hus.
  4. Budgetera. Ta in anbud från olika leverantörer. Ta gärna kontakt med din energi och klimatrådgivare för att få hjälp med att gå igenom offerterna!
  5. Sätt igång!

 

Med ett vattenburet värmesystem i huset kan många alternativ för uppvärmning användas: olja och elpanna, eller bättre: fjärrvärme, pellets, värmepump, solvärme m fl.

Vid konvertering från direktelvärme är det vanligaste att byta ut hela värmesystemet till ett vattenburet system. Alla elelement ersätts då med vattenburna element. Det går också att byta ut delar av värmesystemet, en s k delkonvertering. Värmen distribueras då via en eller flera luftvärmare/fläktkonvektorer och befintliga elelement behålls som kallrasskydd under fönstren.

En fläktkonvektor är ett element med fläkt som kan avge en relativt stor mängd värme. För att fläktkonvektorerna ska kunna sprida värmen är det viktigt att dörrarna till rummet där konvektorn står är öppna och att huset har en öppen planlösning.

Att byta från direktelelement till ett vattenburet värmesystem kostar i storleksordningen 6000 – 9000 kr per element.