Håll kvar värmen

Huset behöver ett bra klimatskal, det vill säga välisolerade väggar, tak, golv och fönster, för att värmen ska stanna kvar längre i huset. Med ett bra klimatskal minskas husets energibehov.

uppvärmning

Tilläggsisolering av fönster

Mycket värme från huset försvinner genom fönstren. I ett 70-talshus står fönstren för ca en fjärdedel av värmeförlusterna. Är fönstren i dåligt skick kan du byta till så kallade energifönster. Utöver att sådana fönster minskar energianvändningen, dämpar de även buller utifrån. En annan fördel är att kallraset minskar och det blir behagligare att befinna sig framför fönstren .

Du kan minska värmeförlusterna från de tvåglasfönster du redan har genom att:

1. Sätta in en isolerruta alternativt lågemissionsglas

Isolerrutan sätts i innerbågen och har ett mellanliggande skikt av gas För att kunna göra detta måste fönsterbågarna tas loss och glaset tas ur. I bågarna fräses nya spår för den tjockare isolerrutan. Detta görs av en glasmästare.

2. Sätta in en tredje ruta på insidan av innerbågen.

Det kan göras med fönstret på plats.

Om fönstren ändå behöver bytas bör ett så effektivt fönster som möjligt väljas. U-värde 1 – 1,2 W/m2, grad kan du använda som ett riktvärde för det fönster du ska välja.

Tilläggsisolering av vindsbjälklag

Vindsbjälklagen svarar för ca 15 procent av värmeförlusten i ett vanligt enplans småhus.
Tilläggsisolering av vindsbjälklag är ofta lönsamt, framför allt om den nuvarande isoleringstjocklek är mindre än 20 cm. Det är lönsamt att tilläggsisolera upp till ca 40-50 cm isolertjocklek. Det är viktigt att vinden är rätt ventilerad för att minska risk för kondens och mögel. Efter tilläggsisoleringen blir luften på vinden kallare och får sämre förmåga att ”ta till” sig fukt. Läs mer om fukt och mögelskador i hus på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts webbplats.

Tips på bra broschyrer: