Naturgas är fossilt

Naturgas är ett fossilt, dvs icke förnybart, bränsle som utvinns vid oljekällor och på senare tid även genom ur oljeskiffer. Körning på naturgas ger större utsläpp av växthusgaser än biogas men lägre än bensin och diesel.