Cykla

Att cykla är självklart ett av de mest miljövänliga sätten att förflytta sig och ger dig också bra motion och god hälsa. Det blir enklare att ta sig fram i takt med att cykelbanor byggs ut i våra städer. Korta sträckor kan det till och med gå fortare att cykla än att ta bilen. Du kommer då från dörr till dörr, slipper köer och att leta efter parkeringsplats. När du cyklar blir du även oberoende av eventuella störningar i kollektivtrafiken. Håll utkik efter cykelbanorna i ditt område, dels för att hitta bra pendelvägar till och från arbetet eller skolan, dels så att du kan göra härliga cykelturer på din lediga tid. Det är viktigt att du tänker på att cykla säkert. Glöm inte cykelhjälmen och att vara försiktig i trafiken så att du kan cykla säkert.

Välja cykel

När du köper en cykel ska du utgå från dina behov. Se till att provcykla innan du köper och då med rätt inställningar. Jämför minst två cyklar innan du bestämmer dig.

Om du köper en begagnad cykel är det viktigt att säljaren kan visa upp ett kvitto på cykeln för att bevisa att cykeln är säljarens lagliga egendom. Se till att den är i rätt storlek för dig. Särskilt viktigt är att ramen är i rätt storlek eftersom den inte kan bytas ut, till skillnad från andra delar på cykeln. Beakta även cykelns skick och vad det kan kosta att rusta upp den.

En el-cykel är en cykel med en el-motor som kan hjälpa till när du trampar. Motorn får inte hjälpa till när det går fortare än 25 km/h och får inte överstiga 250 W. Du måste trampa för att hålla motorn igång – annars räknas den som en el-moped och då måste du följa trafikreglerna för moped.

Kom ihåg hjälmen

Det är lätt hänt att köra omkull på cykeln, det kan vara grus, löv, is eller bara en grop på vägen som gör att du faller. Därför ska du aldrig köra utan hjälm, tänk på att du inte kan gipsa ditt huvud! I Sverige är det lag att ha hjälm tills du fyller 15 år, polisen kan stoppa dig om du inte har hjälmen på, men det blir inte några böter. Är du över 15 år kan du däremot få böter om du skjutsar ett barn som inte bär hjälm.

Tänk också på att du som vuxen är ett föredöme för barn och ungdomar, ha därför alltid hjälm när du cyklar. Det är också svårt att förklara varför man som vuxen inte skulle ha hjälm när olyckan är framme! Mindre barn ska använda så kallade småbarnshjälmar med grönt spänne. Det gröna spännet är konstruerat så att det löser ut vid en viss belastning, till exempel om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen. Här får du tips när du ska välja hjälm.

Trafikverket – Mer om hjälmar och tips när du köper hjälm

Cykeln ska vara säker

Det finns vissa krav på vad din cykel måste vara utrustad med för att du ska kunna cykla säkert i trafiken. Enligt lagen måste din cykel alltid ha det här:

 • Ringklocka
 • Broms

När du cyklar i mörker krävs även följande:

 • Reflexer
 • Belysning

Dessa ska vara utformade enligt följande:

 • Strålkastare fram som visar fast vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att du kan cykla i mörkret på betryggande sätt, eller en lykta fram som visar fast vitt eller gult ljus som tydligt kan ses på ett avstånd av 300 meter.
 • Baklykta som visar rött ljus som tydligt kan ses på ett avstånd av 300 meter. Baklyktan får avge blinkande ljus om blinkfrekvensen är minst 200 blinkningar i minuten.
 • Reflexer ska vara godkända. Vissa tillverkare sätter vit reflex i strålkastaren eller lyktan fram. Det kan ersätta den separata vita reflexen fram. Reflexen bak ska vara röd och sidoreflexerna ska vara orangegula eller vita.

En tillkopplad cykelkärra ska ha en en röd reflex bakåt eller en baklykta som kan visa rött ljus bakåt om reflex saknas. Du kan läsa mer om reglerna på Transportstyrelsens webbplats.

Transportstyrelsen – Fordonsregler cykel

Vad gäller i trafiken

Som cyklist ska du cykla på höger sida i vägbanan, så nära kanten som möjligt utan att det blir problem för dig. Finns det en cykelbana är det naturligtvis bäst att använda den. Du får dock cykla på körbanan när det är lämpligare med tanke på färdmålet, men då måste du vara försiktig. Det är också viktigt att vara uppmärksam på de övriga i trafiken: många cyklar väldigt fort och det kan lätt hända olyckor med både gångtrafikanter och bilister inblandade. Alla har ett ansvar att ta hänsyn till varandra. Din cykel måste vara säker, se krav under ”Cykeln ska vara säker” och är du upp till 15 år gammal måste du ha hjälm. Tänk också på att alla cyklister bör ha hjälm, både för sin egen skull och för att vara ett föredöme för andra.

Cykelleder och cykellopp

Det finns ofta många trevliga cykelleder i våra kommuner. Gå in på http://www.jamtland.se/index.php/se/gora-upplevelser-aktiviteter/aktiviteter-upplevelser/cykla och titta om det finns en trevlig tur i ditt närområde; ett bra upplägg för en helgutflykt.

Underlätta för dina anställda

Som företagare kan man underlätta för medarbetarna att välja att cykla, exempelvis genom nedanstående åtgärder:

 • Inrätta en bilpool så man inte behöver köra egen bil i tjänsten
 • Ordna med en bra cykelparkering, nära entréer, med möjlighet att låsa fast cykeln, helst under tak
 • Skapa möjlighet till omklädning, dusch och förvaring av svettiga kläder
 • Köp in tjänstecyklar
 • Inrätta en cykelpool

En fördel med att anställda cyklar är att företagets miljö- och klimatpåverkan minskar, eftersom den största delen av klimatpåverkan för många verksamheter ligger i personalens resor till och från jobbet. En annan fördel är friskare personal och minskad sjukfrånvaro.

Att cykla på vintern

Bara för att det har börjat snöa ute och temperaturen har smugit sig ner under noll grader behöver man inte ställa in cykeln i förrådet. Genom att skaffa ett par bra dubbdäck, varma cykelkläder och serva cykeln på rätt sätt kan man cykla året runt utan några större problem.

Låna en elcykel

Det bedrivs flera utlåningsprojekt i länet. Läs mer här.

Projekt vintertramparna i Östersund

De senaste fem åren har Grön Trafik vid Östersunds kommun anordnat projektet Vintertramparna för att öka cykling på vintern och användning av hjälm. Projektet riktar sig till personer som arbetspendlar och vill börja cykla på vinterhalvåret. Läs mer om Vintertramparna på kommunens hemsida.