Miljöbilar

En bil som drivs av miljöbränslen som etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel får kallas Miljöbil. Även vanliga bilar som är väldigt energisnåla och drivs av bensin eller diesel får kallas Miljöbil. Definitionen för miljöbil ändrades den 1 januari 2013 och innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar slipper fordonsskatt om dess koldioxidutsläpp inte överstiger en viss gräns i förhållade till dess vikt. Det innebär alltså att tyngre fordon får släppa ut mer koldioxid än lätta fordon.  Det finns två olika regelverk som definierar en miljöbil; vägtrafikskattelagen som ger en befrielse från fordonsskatt och inkomstskattelagen som ger en möjlighet att förmånsbeskatta tjänstebilar.

Dessutom har regeringen antagit en definition för Supermiljöbilar och många kommuner i landet har antagit egna definitioner för klassning av miljöbilar.

Miljöbil enligt Vägtrafikskattelagen


För att räkna ut om bilen är en miljöbil räknar man ut ett beräknat högsta värde för koldioxidutsläpp i g/km för bilen enligt nedanstående formler. Den 1:a formeln gäller för bensin- eller dieseldrivna bilar och formel nummer 2 för bilar som kan drivas med biodrivmedel, tillexempel gas eller etanol.

  1. Bensin och diesel: 95+0,0457* (tjänstevikt-1372)
  2. Gas och diesel: 150+0,0457* (tjänstevikt-1372)

Om bilens koldioxidutsläpp i g/km enligt registreringsbeviset är lägre än det uträknade värdet enligt formel 1 eller 2 klassas bilen som en miljöbil. Bilägaren slipper då betala fordonsskatt under 5 år från det att bilen har tagits i bruk. Den femåriga skattebefrielsen gäller för fordonet och är inte knutet till ägaren. Ett fordon som har skattebefrielsen fortsätter därmed att vara befriad från fordonsskatt även om det sker ett ägarbyte.

Elbilars och hybriders elanvändning får vara högst 37 kWh per 100 km för att klassas som en miljöbil.

De miljöbilar som köpts tidigare men som inte uppfyller miljöbilsdefinitionen från 1 januari 2013 kommer även fortsättningsvis vara miljöbilar. Eventuella förmåner, exempelvis fri parkering för miljöbilar, bestäms lokalt och där kan krav ställas på att miljöbilsdefinition från 2013 ska gälla.

Supermiljöbilar

Personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 g koldioxid per kilometer kallas supermiljöbilar. Det mest troliga är att dessa bilar är laddhybrider och elbilar (Transportstyrelsen har en lista på vilka modeller som uppfyller kriterierna). Du har möjlighet att erhålla en supermiljöpremie på 40 000 kr om du förvärvar och ställer på en ny supermiljöbil. (För juridisk person (företag, offentlig sektor, föreningar etc.) är premien 35 % av skillnaden i nybilspriset mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 40 000 kronor.) Det är Transportstyrelsen som delar ut supermiljöbilspremien och premien betalas ut så länge det finns pengar kvar i anslaget.

Välja bil
Om du vill få fram vilka bilar som finns med olika egenskaper kan du gå in på Miljöfordon:s webbplats och söka fram de bilar som finns tillgängliga på marknaden med de egenskaper du önskar. I resultatet kan du läsa bilens miljöpåverkan och hur ekonomin ser ut för den bil du har valt.

På Konsumentverket:s webbplats Bilsvar kan specificera dina önskemål både med tanke på miljö, ekonomi, prestanda med mera och få fram förslag på bilmärken.

Du kan också gå in i Gröna Bilisters Miljöbilslista 2013 (se Lästips) där de har listat de bästa miljöbilarna.

Motorvärmare

Att använda motorvärmare är att bra och enkelt sätt att värna om miljön. Det beror på att en varm motor drar mindre bränsle än en kall, vilket också innebär att utsläppen av koldioxid samt andra miljöfarliga ämnen minskar. Dessutom blir det oftast en ekonomisk vinst eftersom värdet av den sänkta bränslekostnaden nästan alltid överstiger elkostnaden. Är temperaturen runt 0 grader räcker det att värma motorn en timme. Tänk på att använda tids- eller temperaturstyrda motorvärmare. Läs mer i broschyren ”Använd motorvärmare rätt”.

Kupévärmare däremot, är en lyx som kostar energi! En kupévärmare drar normalt tre gånger så mycket energi som en motorvärmare. Välj därför de tillfällen då du känner att det verkligen finns behov att även kupén ska vara varm när du sätter dig i bilen.

Energimärkning av däck

Från och med den 1 november 2012 ska alla däck till personbilar, lastbilar och bussar ha en energimärkning. Märkningen ska visa energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag samt bullernivån. Däcken svarar för ungefär 20 % av bilens bränsleförbrukning och med ett energieffektivt däck kan besparingen bli upp till 10 %.