Biogas (4)

Gasbilar

Fordon som kan köras på fordonsgas har vanligtvis två tanksystem, ett för bensin och ett för gas. Bortsett från gastankarna är det inte mycket som skiljer gasbilar från bensinbilar.

Gasbilar fungerar precis som vanliga bensin- och dieselbilar, förutom att räckvidden med enbart gas är kortare. Bensintanken tar vid när gasen är slut, så den sammanlagda möjliga körsträckan är vanligtvis längre än med motsvarande bensinbilsmodell.

Några transportfordon har bara gastankar, men det behöver normalt inte bli ett bekymmer eftersom sådana fordon används i mer bestämda rutter.

Med en knapp kan man på vissa modeller välja att köra bilen på antingen gas eller bensin. De flesta modeller startas på bensin och slår automatiskt över till gasdrift efter några sekunder. Skulle gasen ta slut under körning slår bilen automatiskt om till bensindrift. I andra krävs en knapptryckning.

När man ska jämföra bränsleåtgång (och drivmedelspris) motsvarar en liter bensin ca 0,92 Nm3 fordonsgas.

Biogas är förnybart

Biogas är ett förnybart bränsle som ger mycket mindre utsläpp av koldioxid än bensin och diesel. Biogas kan utvinnas genom rötning av till exempel livsmedelsavfall, gödsel eller avloppsslam. Klimatnyttan med biogas blir därför väldigt stor och kan otroligt nog bli över 100% eftersom det inte bara ersätter fossila bränslen utan också tar hand om avfall.

För att kunna köra bil på biogas måste den uppgraderas till fordonskvalitet, rent kemiskt är uppgraderad biogas och naturgas i princip identiska och består till största delen av metan. Det innebär att de kan blandas i vilka proportioner som helst i bilens tank och du kan tanka på vilket gastankställe som helst.

I Göviken i Östersund finns ett tankställe för biogas.  Du som kör gasbil kan få SMS eller mail vid eventuella driftstörningar. Läs mer HÄR

Naturgas är fossilt

Naturgas är ett fossilt, dvs icke förnybart, bränsle som utvinns vid oljekällor och på senare tid även genom ur oljeskiffer. Körning på naturgas ger större utsläpp av växthusgaser än biogas men lägre än bensin och diesel.

Tankningsinstrukion