Elhybrider

Elhybrider har två motorer; en vanlig förbränningsmotor och en elmotor. När man är ute och kör kan båda motorerna arbeta för att driva bilen, antingen samtidigt eller var och en för sig.

Elhybridbilar använder förbränningsmotorn för att ladda elmotorns batteri under färd, men också inbromsningar och tomgång kan användas för laddning. En del av den energi som blir spillvärme i en vanlig bil kan tas tillvara som el i batteriet och driva elmotorn. Även bromsenergin kan lagras i batteriet. På så sätt reduceras bränsleförbrukningen.

Elhybriden kan inte laddas upp med el utifrån. Elmotorn gör istället att elhybriden till en extra energieffektiv bil för fossilt eller förnybart drivmedel. Idag finns dock inga elhybrider för förnybara drivmedel på svenska marknaden.

Den mest välkända elhybridbilen är idag Toyota Prius.