Biogas är förnybart

Biogas är ett förnybart bränsle som ger mycket mindre utsläpp av koldioxid än bensin och diesel. Biogas kan utvinnas genom rötning av till exempel livsmedelsavfall, gödsel eller avloppsslam. Klimatnyttan med biogas blir därför väldigt stor och kan otroligt nog bli över 100% eftersom det inte bara ersätter fossila bränslen utan också tar hand om avfall.

För att kunna köra bil på biogas måste den uppgraderas till fordonskvalitet, rent kemiskt är uppgraderad biogas och naturgas i princip identiska och består till största delen av metan. Det innebär att de kan blandas i vilka proportioner som helst i bilens tank och du kan tanka på vilket gastankställe som helst.