Årets by 2021

Vi fick göra ett besök på bygdegården i Tandsbyn. Vi träffade Stugvärdarna Pär-Arne och Kent som berättade om vilka åtgärder som gjorts och görs för att förbättra byggnadens status och öka antalet personen som får vistas i byggnaden. Energiarbetet består av isolering och renovering.

Tandsbyngs bygdegård byggdes 1935 och är Norrlands största bygdegård med hela 1 100 kvm.

Byggnaden har med åren genomgått stor förändring och idag består bygdegården av en huvudbyggnad, föreningshus, bakstuga samt en lägenhet på övervåningen. Byggnaden har krypgrund med undantag för huvudbyggnaden som har källargrund. Byggnadens uppvärmningssystem är bergvärme kopplat till ett vattenburet radiatorsystem och dess ventilation är självdrag.

2017 var vindbjälklagen för huvudbyggnaden isolerad med 400 mm stenullsisolering men värmeläckaget var stort och på vinter kondenserade ångan i den varma luften vilket skapade istappar längst med fasaden. Vidare bildades vattendroppar i väggar och fönster.

För att råda bot detta beslöt föreningen att isolera vindbjälklagen. Bygdemedel beviljades förtt sprayisolera vinden med cirka 150 mm polyuretan. Utöver detta bytes en del fönster (till 3-glas fönster) och dörrar.

Därefter kompletterades bergvärmeanläggningen med två nya borrhål så att värmepumpen kunde klara av att förse hela byggnaden med värme och spetsvärme i form av direktverkande el minskade.

Tidigare var max antal personer som får vistas i lokalen 149 personer och 2019 installerades ett utrymningslarm och två branddörrar, så idag är taket 299 personer.

Ett tecken på att det finns ett stort engagemang i byn är att 2021 tilldelades Tandsbyn årets by med en nedkortad motivering,

”Här finns bland annat Tandsbyns bygdegård som ser till så att det händer saker på orten och att bygdegården blir en naturlig samlingspunkt.”

Vill din förening komma i gång med energiarbetet?

Undrar du var du ska börja? Välkommen att ta kontakt med din kommunala energi- och klimatrådgivare så hjälper vi dig och din förening!

Förutom rådgivning finns det också ekonomiska stöd att söka för att hjälpa till i energiarbetet. Kälens sportklubb och byalag kunde nyttja bygdemedel för investering i Luft-luftvärmepumpen. Det finns också andra typer av stöd som går att söka för föreningar. Du hittar samlad information under fliken “sök bidrag”.

Under “hitta din rådgivare” hittar du kontaktuppgifter till oss.