Solvärme

solfangare_dusch_hr

 Illustration: Peter Abramsson

En solvärmeanläggning värmer vatten med hjälp av solen och består av solfångare och en ackumulatortank eller varmvattenberedare. I en solfångare omvandlas solens strålar till värme. Den används i sin tur till att värma upp vattnet i en ackumulatortank eller i en varmvattenberedare och värmen lagras för senare användning. Om huset har ett vattenburet uppvärmningssystem kan värmen från solfångarna användas till både tappvarmvatten och husets uppvärmning. En solvärmeanläggning kan täcka 50 % av årsbehovet av varmvatten eller 20-30 % av det totala årsbehovet av varmvatten och uppvärmning. Solvärme kan även användas till att värma poolanläggningar. Solvärme bör alltid kombineras med någon annan värmekälla i ett året- runtboende (till exempel en ved- eller pelletspanna eller värmepump).

Detta är en schematisk bild av ett solfångarsystem som levererar varmvatten. 1. Solfångare 2. Elpatron 3. Kallvatten in
Källa: Energimyndigheten

Solfångartyper

Det finns två typer av solfångare: plana solfångare och vakuumsolfångare.

Plana solfångare är den mest beprövade typen i Sverige och har installerats sedan 80-talet. De består av en glasad låda. I lådan finns en så kallad absorbator av svartmålad metall med påsvetsade rör där vattnet cirkulerar. Det finns även andra typer med reflektorer. I vattnet finns ett frysskydd. Plana solfångare kan lätt integreras i takmaterialet. De monteras genom att man tar bort takmaterialet, lägger solfångaren direkt på ströläkten och övergången mot takmaterialet tätas med plåt.

Kvadratmeterantalet som ges i exemplen ovan är räknade på plana solfångare. Plana solfångare finns även som byggsats för självbygge.

Vakuumsolfångare har en helt annan konstruktion. De består av en rad med glastuber. Tubernas uppbyggnad inuti kan vara olika. Grundprincipen är dock att det i tuberna finns ett vakuum som skall minimera att värmeenergi som strålat in läcker ut. Vakuumsolfångare monteras ovanpå takmaterialet och man kan genom att vrida rören optimera vinkeln mot solen.

Solfångarnas årsutbyte beräknas per kvadratmeter solfångaryta. Årsutbytet hos plana solfångare är 300–530 kilowattimmar per kvadratmeter och för vacuumsolfångare 450–800 kilowattimmar per kvadratmeter. Vacuumsolfångare är något dyrare i inköp men har å andra sidan en högre verkningsgrad.

Vill du veta mer? Läs broschyren Solklart solvärme , eller kontakta din kommunala energi och klimatrådgivare.

Logo

Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening, som med drygt ett hundra professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

Läs mer om svensk solenergi.

 Checklista

Vill du installera solvärme? Ladda ner checklista för solvärmeinstallation!

Solfångare-3