Vartannat år uppdaterar vi energibalansstudien för Jämtlands län. Syftet är bl.a. att följa utvecklingen i länet avseende andelen förnybar energi. Visionen är ju att 100% av länets energianvändning ska baseras på förnybar energi. Första gången vi sammanställde energibalansstudien var 1999. Då var andelen förnybar energi 59%. År 2016 har den ökat till hela 71%. En sammanfattning av läget i länet hittar du här.