SOL-EL-BILAR

För en enskild månad är ökningen av antalet laddbara bilar i Jämtlands län under november 2018 den hittills största vi kunnat se, både relativt sett och i absoluta tal. Kombinerat med att antalet solcellsinstallationer i länet under året varit rekordhögt känns detta konstaterande som en utmärkt slutpunkt för projektet SOL-EL-BILAR. Projektet har vi på Region JH drivit tillsammans med länets näringsliv och andra aktörer  under 2016-2018. Vi har gemensamt jobbat för att öka installationer av laddstationer, solceller och antalet laddbara bilar i länet. Vårt mål var att det senast 2018 skulle finnas minst 63.000 m2 solceller, 2.500 laddbara bilar och 200 publika laddstationer i länet.  Vi har inte nått ändå fram men vi har gjort många bra saker som påskyndat utvecklingen. Vi har bl.a. arrangerat mer än 40 informationsaktiviteter med totalt mer än 2000 besökare, vi har erbjudit kostnadsfri rådgivning och nätverksarbete. Vi har också lyft fram goda exempel. Eva Rappe femdubblar under 2018 sin solcellsanläggning som hon byggde 2014. Samfälligheten Kardusen vill underlätta för de boende att övergå till en laddbar till därför har de valt att erbjuda möjligheten till laddboxar i sina garage. Sist men inte minst kan vi följa Pär Moverare på hans elbilsresa genom länet.

 

————————————————————–

Att producera solel och köra elbil ger minskade energikostnader och höjer husets värde
Det är klimatsmart – det minskar koldioxidutsläppen från både huset och bilen
Det är energieffektivt – det höjer verkningsgraden för både huset och bilen

Tidigt i projektet lyfte vi också fram familjen Nilsson som pionjärer och ambassadörer för solceller och elbilar i många sammanhang. Förutom att de har elbil och solceller på taket har Bengt också sammanställt Elbil 2.0, ett mycket läsvärt dokument som innehåller mycket matnyttig information för både lekmän och de som vill ha mer fördjupad information.

Vi kommer att jobba vidare med de här frågorna i andra projekt. Om du har frågor får du också gärna ta kontakt med någon av oss som deltar i projektet: Region JH, projektledare Jimmy Anjevall, jimmy.anjevall@regionjh.se, 063-146593

 

Kontaktuppgifter till deltagare och finansiärer

 

 

 

Utvecklingen i länet

Vi nådde som sagt inte ända fram med våra målsättningar men vi har kommit en bit på vägen. Den sista november 2018 fanns det ca. 51.500 m2 solceller, 552 laddbara bilar och ca 120 publika laddstationer.

 

 Nedan exempel på leverantörer samt företag och organisationer i länet som använder laddbara bilar respektive solcellsanläggningar