Ecodriving av fastigheter

26 maj 2015
Willy Ociansson, Cleantech AB

El och värme svarar för en stor del av en fastighetsdriftkostnader. Genom att effektivisera energianvändningen finns möjlighet att minska såväl kostnaderna som klimatpåverkan.

Willy Ociansson är en populär och flitigt anlitad föredragshållare. Under seminariet har du möjlighet att få tips på direkt lönsamma energiåtgärder. Willy delar med sig av sin mångåriga erfarenhet från fastighetsbranschen tillsammans med en stor portion humor.

Seminariet arrangerades av Energikontoret som en del av projektet Energiklok bostadsrättsförening och vände sig till bostadsrättsföreningar och de som jobbar med fastighetsfrågor.
willyscleantech.se kan du till exempel läsa Willys krönikor om hans erfarenheter och reflektioner om energieffektivisering.

willy eco

Del 1

Del 2