Vi fick göra ett besök i Kälastugan, som drivs av Kälens sportklubb och byalag. Vi träffade Stugvärden Bengt som berättade om vilka åtgärder som gjorts och görs för att minska energianvändningen i hembygdsgården. Energiarbetet består både av tekniska lösningar och styrning, samt rutiner som snöskottning för att isolera torpargrunden vintertid. Sedan mars 2018 har energianvändningen per år minskat med 57 %!

Stugvärden Bengt vid entrén till Kärlastugan.

Byggnaden byggdes på 80-talet och består av 5 byggbaracker som byggts samman. I huset finns en stor samlingssal, ett kök, diskrum, toalett samt förråd och bakstuga (elektrisk ugn). Stugan används för olika möten och träffar för föreningar i närliggande byar, från årsmöten för jaktlag och vägföreningar till pensionärsträffar. Stugan är ofta bokad 5-6 gånger i månaden.

Stugan har elradiatorer och sedan april 2018 med stöd i form av bygdemedel även en luftluftvärmepump (LLVP) i samlingssalen. Ett fläktsystem flyttar luft från samlingssalen till kök och tvättrum. När stugan inte används är förråd och bakstuga kallställda. Köket och tvättrummet samt toaletten som har vatten indraget hålls varma för att vattnet inte ska frysa vintertid. Från att styrsystemet (TellStick Znet Lite v 2) och luftluftvärmepumpen installerades sjönk energianvändningen med 57 % de kommande åren (jämförelse av mars 2017- april 2018 mot mars 2018- februari 2022).

Årlig total energianvändning för Kälastugan. Staplarna visar på en tydlig nedgång och att arbetet gett resultat i minskad energianvändning. Siffrorna är inte korrigerande efter temperatur eller nyttjande för respektive år. Energianvändningen för 2022 är fram till och med mars månad.

Stugan har numera fjärrstyrning på värmen och varmvattnet. Om något sällskap bokat stugan slås värmen på och av (via schemaläggning i styrsystemet) så det blir varmt tills de kommer. Sensorer och termometrar är utplacerade i de olika rummen. Skulle temperaturen bli för låg slås värmen automatiskt på. Utebelysningen och en del innerbelysning schemaläggs, anpassat till solens upp och nedgång. Det ligger en hel del arbete bakom planeringen av detta system. Det är tur att Bengt tycker det är roligt.

Vattenledningar finns i kök, tvättrum och toalett. Värmen kommer till dessa rum från samlingssalen som värms av LLVP. För att det inte ska frysa vid vattenintaget finns en anordning med värmeslinga och kupévärmare som startas när temperaturen blir för låg. Detta är kopplat till en temperaturmätare. Skulle inte ”hjälpvärmen” räcka till så går larm till stugvärdens hem samt mobil.

Huset har torpargrund. Det innebär att det är ett mellanrum mellan golvet och marken. Genom att skotta snö mot huset på vintern täcks detta mellanrum igen, vilket har en isolerande effekt. Det märkt skillnad på energianvändningen när vinden blåser igenom en kall höstdag mot när det finns ett isolerande snölager runt huset. Så detta är ett tips till andra som sköter hus med torpargrund! Det är viktigt att det under sommarhalvåret får stå fritt så att grunden kan torka upp ordentligt.

Byggnadens baksida, här syns tydligt torpargrunden.

Vid vårt besök håller snön på att smälta bort men det syns att ett snölager täppt till mellanrummet mellan marken och byggnaden, och isolerat byggnaden från kalla vindar. 

Nästa steg är att komplettera med ytterligare en Luft-luftvärmepump i diskrum/kök, för att minska energianvändningen. Genom att enbart värma upp dessa rum som är fryskänsliga då de har vattenledningar och avlopp kan samlingssalen kallställas när den inte används.

Bengts tips för energiarbetet:

  • Titta på förbrukningen och arbeta utifrån er förbrukning.
  • Hämta el statistik från elleverantören, så man kan se förbrukning över flera år
  • Isolera torpargrunden med hjälp av snön på vintern.
  • Arbeta med ständiga förbättringar, allt går att förbättra.

Vill din förening komma i gång med energiarbetet?

Undrar du var du ska börja? Välkommen att ta kontakt med din kommunala energi- och klimatrådgivare så hjälper vi dig och din förening!

Förutom rådgivning finns det också ekonomiska stöd att söka för att hjälpa till i energiarbetet. Kälens sportklubb och byalag kunde nyttja bygdemedel för investering i Luft-luftvärmepumpen. Det finns också andra typer av stöd som går att söka för föreningar. Du hittar samlad information under fliken “sökbidrag”.