Tänk efter före – vad är det du behöver? Det kan vara skönt att kyla inomhus en varm sommar, men tänk på att energianvändningen ökar. Dessutom är det skillnader i effektivitet mellan olika apparater för att kyla hemmet, alla fungerar inte lika bra i svenskt klimat.

Ta hjälp av energimärkningen

Det finns lite förenklat tre varianter av apparater för att kyla ditt hem:

  • Luftluftvärmepump, kan både värma och kyla
  • Portabel luftkonditionering
  • Luftkylare med förångare, som kyler med hjälp av vatten

Ta hjälp av energimärkningen när du köper en luftkonditioneringsapparat. Luftluftvärmepumpar finns i energiklasserna A+++ och A++, där A+++ är effektivast. Portabla luftkonditioneringsapparater är inte lika effektiva, men de måste klara energiklass A eller bättre.

Luftvärmepump

En luftluftvärmepump kan användas både för uppvärmning och för att kyla inomhus. En luftluftvärmepump kräver installation och rördragningar. Anlita en certifierad installatör. Investeringen kan vara svår att motivera om du inte också behöver värmepumpen för uppvärmning under den kalla årstiden. Om du ska köpa en luftluftvärmepump ta hjälp av energimärkningen som visar effektiviteten både vid kylning och uppvärmning. En luftluftvärmpump i energiklass A+++ eller A++ är betydligt effektivare än en portabel luftkonditioneringsapparat.

Energimärkning av luftluftvärmepumpar

Portabel luftkonditionering

En portabel luftkonditioneringsapparat är inte lika effektiv som en luftluftvärmepump. Dessutom måste du ha en dörr eller ett fönster öppet för evakueringsslangen och släpper då in varm luft utifrån vilket ökar energianvändningen ytterligare. Använd den bara när du är hemma. Bullret från den portabla luftkonditioneringsapparaten kan upplevas som störande. På energimärkningen finns även information om buller, ju högre siffra desto mer låter det.

Luftkylare

En luftkylare förångar vatten för att kyla rummet. För att den ska fungera bra behöver luften vara varm och torr, och rummet behöver även ha bra ventilation då det finns risk för fuktproblem eftersom luftkylaren använder vatten. Luftkylaren är inte optimalt anpassad för den svenska sommaren med hög luftfuktighet.

Enkla åtgärder utan att använda kyla

Läs mer on hur du enkelt kan hålla det svalt inomhus utan att använda kyla på Energimyndighetens hemsida:
Svalt inomhus – energismarta tips i sommarvärmen

Råden vänder sig till friska människor i hemmet.

Text: Energimyndigheten, 2020

Termometer