Sista dag för ansökan: 2021-09-15, klockan 23.59
Utlysta medel: cirka 65 miljoner kronor

Energimyndigheten välkomnar sökande i den sjätte utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 – energieffektivt byggande och boende. Ni som vill bidra till forskning och utveckling av ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen är välkomna att söka stöd för ert forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Vem kan söka?

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut med anknytning till hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen
  • övriga aktörer med anknytning till hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen

Mer information hittar du här
Bidra till utvecklingen av resurs- och energieffektivt byggande och boende – E2B2

Kontakta gärna oss energi- och klimatrådgivare för rådgivning.