Inspiration från företag i länet – Hör om hur MERi minskat sin energianvändning med nästan 40 procent.
Det finns stöd för dig som företag att söka för energieffektivisering.
Läs mer på www.regionjh.se/företagsstöd
Eller kontakta oss rådgivare för tips och råd kring stöd och energieffektivisering.

De fyra ägarna Anders, Pär, Stefan och Lars har under många år haft en nära kontakt med Regionens energirådgivare, med avsikt att bli mer energieffektiva och få en bättre arbetsmiljö.

Vi har gjort en del mindre energieffektiva åtgärder i fastigheten under årens lopp men insåg till slut att en större investering var den bästa vägen för att få önskad effekt på lång sikt, berättar Anders Danielsson, delägare MERi AB.

Den stora investeringen i energieffektivitetsåtgärder är nu klar och kalkyleringen vad gäller energibesparing stämde nästan korrekt på kronan. Tilläggsisolering, byte av belysning, byte av fönster och dörrar gav hela fastigheten ett ansiktslyft.

De tidigare åtgärderna i fastigheten tillsammans med denna investering gör att vi sparar 74 000 kWh/år. Det motsvarar en effektivisering med 39% mot vår totala energianvändning, säger Anders Danielsson.

Det som gjorde att företaget tog steget att genomföra alla förändringarna var att det gick att söka stöd från Regionen. Investeringarna var helt enkelt för stora för att göra utan ekonomiskt stöd.

Vi ser redan nu att vi förbrukar mindre energi än tidigare år vilket inspirerar oss till att jobba vidare och göra vår verksamhet ännu mer energieffektiv, berättar Anders Danielsson.

MERi AB har fått stöd via ramprojektet Energieffektiva företag-Jämtland Härjedalen, som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen via det regionala tillväxtanslaget. Stöderbjudandet ”Stöd till energieffektivitetsåtgärder” går fortfarande att söka, läs mer på www.regionjh.se/företagsstöd

Bild på en skärm med cirkaldiagram och en hand som pekar på diagrammet

Öka takten- fossilfritt och energismart (säsong 2) kommer att släppas i 10 fristående avsnitt under hösten och våren.