Använder ni er av transportbilar i ert företag? Går de i dagsläget på fossilt bränsle? Vill ni veta mer om fossilbränslefria alternativ?

Under 2022 jobbar vi med en riktad insats om transportbilar för att visa på möjligheterna med fossilbränslefria transportbilar för företag i Jämtland Härjedalen. Genom informationsspridning, rådgivning och prova-på-aktiviteter vill vi verka för att öka takten i omställningen till fossilbränslefria transportbilar.

Satsningen riktar sig till små och medelstora företag i Jämtland Härjedalen som använder transportbilar i sin verksamhet. Satsningen avgränsas till att fokusera på mindre transportbilar (även kallade skåpbilar) som drivs på el eller biogas.

Är din verksamhet intresserad av att veta mer?
Kontakta: tove.osterud@regionjh.se

Du kan ockå läsa mer på sidan för Företag och skrolla ner till Laddbara mil med transportbil

Region Jämtland Härjedalen är projektägare och Östersunds kommun är en samverkanspart. Satsningen sker på uppdrag av Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersunds kommun. Satsningen bedrivs via den kommunala energi- och klimatrådgivningen, som utökad energi- och klimatrådgivning och finansieras av Energimyndigheten

Bilden visar loggor för de kommuner som projektet omfattar : Åre, Härjedalen, Ragunda, Berg, Strömsund, Östersund, Bräcke och Krokom. Samt Loggan för Energimyndigheten som är finansiär för projektet och Loggarna för Energi- och klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen samt Region Jämtland Härjedalen.
Dekorativbild som föreställer en transportbil/skåpbil

Bild från Pixabay