Installatörer och konsulter

Nedan hittar du en lista över installatörer och konsulter som är verksamma inom energi och miljöbranschen. Den är tänkt att underlätta för dig att hitta den produkt eller kompetens som du söker. Observera att det kan finnas fler företag inom dessa kategorier som vi inte har med på listan.

Vid anlitande av hantverkare rekommenderas att använda avtal, hantverkarformulär finns på konsumentverkets hemsida.

Biogas
Byggnadsvård
El-effektiv belysning
Energideklarationer av byggnader
Energikartläggning i företag
Fönster
Fjärrvärme
Flis
Fukt
Isolering av klimatskal
Laddning - elbilar
Pelletskaminer
Pelletspannor
Radon
Skorstenar
Småskalig vindkraft
Solceller
Solvärme
Styr och reglerteknik
Termofotografi
Täthetsprover
Vedkaminer
Vedpannor
Ventilation
Värmepumpar (berg/jord/sjö)
Värmepumpar (luft och vatten)
Värmepumpar (luft/luft)
Annat