Elpriskollen är en digital tjänst där du som privatperson och företag enkelt kan jämföra elavtal för bästa elpris. Det är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt för elrpiser, och drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) för att övervaka marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme på uppdrag av regeringen. Alla elhandelsföretag/elhandlare rapporterar kontinuerligt fasta och rörliga prisavtal till Energimarknadsinspektionen, som i sin tur presenterar dessa via Elpriskollen för att du ska ha möjlighet att jämföra avtal för att göra det bästa valet för din ekonomi. På elrpiskollens hemsida kan du även läsa mer om avtalstyper, teckna avtal, tips för hur du använder el smartare, tips för hur du använder mindre el, med mera.  Har du en fråga eller fundering du inte hittar svar på finns möjligheten att skicka en fråga direkt till dem och få den besvarad.

(Elpriskollens hemsida finns även tillgänglig på Engelska)

Klicka här för att komma till Elpriskollens hemsida

Tips!

Innan du väljer elavtal, konsultera klagomålslistan från Energimarknadsbyrån. Där kan du hitta en samlad lista över vilka företag som fått flest klagomål i relation till hur många kunder de har de senaste tolv månaderna. Denna lista uppdateras varje kvartal och gäller allt från felaktig fakturering och ändrade avtalsvillkor till vilseledande marknadsföring.

Klicka här för att komma till klagomålslistan
Dekorativ bild