Vill du lära dig mer om energiåtgärder som kan spara pengar, förbättra arbetsmiljön och minska företags klimatpåverkan? Då kan du gå en webbutbildning i energieffektivisering som Energimyndigheten tagit fram för olika branscher, i serien Energismarta företag. 

Kurserna är kostnadsfria och finns på Energimyndighetens hemsida: Webbutbildningar – Energismarta företag (energimyndigheten.se).

Ta del av kurserna:

För mer tips och råd kring energieffektivisering är du varmt välkommen att kontakta oss energi- och klimatrådgivare – Vi hjälper dig gärna!

Bild på en skärm med cirkaldiagram och en hand som pekar på diagrammet