Transporter

Sparsam körning

Genom att välja bra bilar och tillämpa sparsam körning kan företaget spara flera tusenlappar per år genom att till exempel köra med rätt lufttryck i däcken, hålla hastighetsgränserna och ta bort takräcke och takbox när de inte behövs. Yrkesförare kan spara tiotusentals kronor – och åkerier kan spara miljoner. Dessutom ger lägre bränsleförbrukning mindre mängder koldioxidutsläpp, och skonar därmed miljön från växthusgaser.

Cykling

Underlätta för dina anställda att cykla till jobbet och i tjänsten. En fördel med att anställda cyklar är att företagets miljö- och klimatpåverkan minskar, eftersom den största delen av klimatpåverkan för många verksamheter ligger i personalens resor till och från jobbet. En annan fördel är friskare personal och minskad sjukfrånvaro. Som företagare kan man underlätta för medarbetarna att välja att cykla, exempelvis genom nedanstående åtgärder:

  • Inrätta en bilpool så man inte behöver köra egen bil i tjänsten
  • Ordna med en bra cykelparkering, nära entréer, med möjlighet att låsa fast cykeln, helst under tak
  • Skapa möjlighet till omklädning, dusch och förvaring av svettiga kläder
  • Köp in tjänstecyklar
  • Inrätta en cykelpool