Stöd

Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder

Genom projektet ”Energieffektiva företag – Jämtland Härjedalen” finns det 50 miljoner att dela ut till små och medelstora företag för åtgärder som leder till energieffektivisering.  Det övergripande syftet med ramprojektet är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Projektet har medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och genomförs under en begränsad tid. Läs mer.