Stöd

Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder

Genom projektet ”Energieffektiva företag – Jämtland Härjedalen” finns det 50 miljoner att dela ut till små och medelstora företag för åtgärder som leder till energieffektivisering.  Det övergripande syftet med ramprojektet är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Projektet har medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och genomförs under en begränsad tid. Läs mer.

Investeringsstöd till små och medelstora företag för effektivare energianvändning

Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i ditt energiarbete? Då kan du söka investeringsstöd för att genomföra åtgärder för energieffektivisering från energimyndigheten. Ansökan senast 15 oktober 2019. Läs mer.

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Energimyndigheten utlyser 10 miljoner kronor för miljöstudier via Nationella regionalfondsprogrammet och projektet Teknikutveckling och innovation. I utlysning välkomnas små och medelstora företag att ansöka om stöd för studier inför en energieffektiv investering. Sista ansökningsdag är 30 november 2019. Ansökningar tas emot och behandlas kontinuerligt. Läs mer.