Energi- och klimatrådgivning

Att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för en genomgång av företaget är ett sätt att börja energieffektiviseringsarbetet. Energi- och klimatrådgivaren ger kostnadsfria, opartiska och lokalt anpassade råd i energifrågor till företag men också till hushåll och organisationer.

Rådgivningen anpassas efter vilket typ av företag ni har men kan t ex handla om:

 • Energiförbrukningen, hur den ser ut över dygnet, effekttoppar, tomgångskörning, årsförbrukning, specifik energianvändning mm
 • Ert värmesystem, hur energieffektivt det är och hur det fungerar, hur värmen fördelas mm
 • Byggnadens status när det handlar om isolering och fönster, dörrar, portar mm
 • Ert kylsystem, om det finns något, hur kylbehov kan förebyggas mm
 • Ålder, effekt och status på eventuella maskiner, pumpar, motorer, fläktar
 • Hur det säkerställs att kyla och värme inte körs samtidigt
 • Varmvattenbehov och förbrukning, munstycken mm
 • Energieffektiv belysning, behovsstyrning mm
 • Energieffektiv ventilation, behovsstyrning mm
 • Användning av tryckluft, läckagesökning mm
 • Beteende och rutiner
 • Transporter, fordons- och bränsleval, motorvärmare mm

 


Till Kontaktsidan för Energi och Klimatrådgivarna