Belysning

Belysningen påverkar hur vi mår, vad vi känner och hur väl vi presterar på jobbet. Genom att byta till flimmerfria högfrekvensdon sparar man inte bara pengar på minskad energianvändning. Flera studier visar att människor mår bättre och har lättare att klara synuppgifter i flimmerfritt ljus.

Belysning är det område där det är enklast att energieffektivisera och där det finns bra lösningar som lönar sig att installera! I Sverige använder vi ca 10 TWh per år till belysning i företag och offentlig verksamhet. Om alla dessa lokaler skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor och styrsystem skulle vi spara 4,2 TWh per år.

En 10-15 år gammal belysningsanläggning drar ofta fyra gånger så mycket energi som en ny. Sparpotentialen i dessa anläggningar är ofta drygt 40%.

Broschyr  Bra belysning för hotell och restaurang

Broschyr Bra belysning i köpcentrum

Broschyr Bra belysning i livsmedelsbutik