Energieffektivisering i företag

Att aktivt arbeta med energieffektivisering har inte enbart positiv inverkan på miljön, utan ett ökat energimedvetande i företaget leder dessutom ofta till en konkurrensfördel. Rutiner förtydligas och drifts- och underhållskostnaderna minskar, liksom energikostnaderna. Små och stora företag och energiintensiva industrier kan på olika sätt minska energianvändningen. Läs mer på Energimyndigheten hemsida.