Nu finns flera nya infoblad på hemsidan!
Sveriges kalla vinterdagar kräver en stor värmetillförsel för att man ska få ett behagligt inomhusklimat. De medför ett stort effektuttag under kortare perioder, så kallade effekttoppar i värmebehovet. Effekttoppar utgör en stor andel av det totala effektbehovet men bara en liten del av det totala energibehovet.
Detsamma gäller för eleffektuttag där ett resultat kan bli onödigt höga abonnemangskostnader samtidigt som det ökar behovet av importerad reservkraft i elsystemet.
Dags att investera i ny värmepump? Innan du bestämmer dig för vilken typ av värmepump, modell och kapacitet är det bra att titta på förutsättningarna i just din fastighet. Det kan vara avgörande för ditt inomhusklimat och insatsen på din investering.
Ett injusterat värmesystem ger en bra komfort och minskar behovet av energi. Du kan själv kontrollera om ditt vattenburna värmesystem är rätt injusterat.
Få varmare inomhusklimat på vintern och svalare på sommaren genom att tilläggsisolera vinden. Här får du några enkla tips för att minska dina värmekostnader, öka din komfort samt vad du behöver tänka på när du ska isolera en oinredd vind.