Onsdagen 21/4 kl 19-20

Varsam energieffektivisering – hur väljer man rätt energieffektiviseringsåtgärder i byggnader med kulturvärden?

I föreläsningen ges exempel på lämpliga och olämpliga energieffektiviseringsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En metodik för att ta fram anpassade åtgärder för den enskilda byggnaden presenteras, och de möjligheter som ryms inom ramen för dagens lagstiftning diskuteras. Fokus ligger på 1900-talets villabebyggelse.

Byggnadsinspektörer från Östersund och Ragunda kommer att prata om bygglov och kulturmiljöprogram.

Anmäl dig här

Föreläsare

Gustav Leijonhufvud
Forskare vid Uppsala Universitetet för kulturvård

Jenny Vestlund
Byggnadsinspektör Östersunds kommun

Tor-Leif Svärdby
Byggnadsinspektör Ragunda kommun