Aktuella bidrag att söka

Laddstation - privatpersoner

Det här bidraget riktar sig till privatpersoner. Det är privatpersoner som kan ansöka, och den som söker måste äga eller ha nyttjanderätt till fastigheten där laddstationen placeras.

Laddstation - företag och organisationer

Det här bidraget kan ges till företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningen och andra organisationer för installation av laddningsstationer som används av dem själva.

Stöd till solceller

Privatpersoner, företag och organisationer kan få solcellsstöd som motsvarar 20% av investeringskostnaden.

OBS! Sista ansökningsdag för stödet är den 7 juli 2020.

Energieffektiva Företag

Nu finns det möjlighet för små och medelstora företag i Jämtlands län att utveckla sitt energiarbete genom att söka stöd för investeringar som leder till energieffektivisering och övergång till förnybar energi

Bygdemedel

Föreningar kan söka bygdemedel för investeringar i byggnader.

Skatteavdrag vid renovering - ROT

Har du funderat på att reparera, renovera eller bygga till? Då kan du göra ett skatteavdrag på max 50 000 kronor om året för arbetskostnader i samband med reparationer, om- och tillbyggnationer.

Energieffektiviseringsfonden

Alla företag som säljer el märkt Bra Miljöval betalar in pengar till denna fond, som finansierar projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler. 

Bonus-malus

Sedan 1 juli 2018 gäller ett bonus-malus system för nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Den innebär att du får en bonus om du köper ett fordon med låga utsläpp och en förhöjd fordonsskatt på bensin- och dieseldrivna fordon.

Företagsstöd

Region Jämtland Härjedalen får pengar av regeringen, som ska användas till hållbar regional utveckling genom olika projekt- och företagsstöd. En del av insatserna är investeringsbidrag till företag.

Idrottsanläggningar

Svensk Idrott har ett stöd för anläggningar och idrottsmiljöer, detta kan bland annat sökas för energi och miljöåtgärder.

Allmänna mötesplatser

Boverket har ett investeringsbidrag riktat mot allmänna mötesplatser. Bidraget kan ges till flera typer av åtgärder, bland annat energiåtgärder.

Biogas

Du kan få stöd för att producera biogas. Dels för gödselbaserad biogas och dels för biogas som produceras av andra substrat än gödsel.

Förnybar energi

OBS! För 2020 går stödet inte längre att söka efter den 9 april. Om du fått beslut om stöd kan du däremot söka utbetalning. Läs mer läs mer och håll dig uppdaterad om möjligheten att söka stöd 2021 på jordbruksverkets hemsida.  

Klimatklivet

Alla förutom privatpersoner kan söka klimatklivsmedel för lokala klimatinvesteringar.  Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi, energiåtervinning, energieffektivisering eller minskade utsläpp inom jordbruk.

OBS! Ansökningstiden är begränsad, i höst kommer ansökan vara öppen den 21 till 30 september. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. 

Stöd till energikartläggning
Småskalig infrastruktur

Du kan få stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur på landsbygden. Du kan till exempel få stöd för att sätta upp vägbelysning, utveckla system för samåkning m.m.

OBS! För 2020 går stödet inte längre att söka efter den 9 april. Om du fått beslut om stöd kan du däremot söka utbetalning. Läs mer läs mer och håll dig uppdaterad om möjligheten att söka stöd 2021 på jordbruksverkets hemsida.