Belysning

Med rätt lampor på rätt plats får du bra och effektiv belysning som ökar ditt välbefinnande, samtidigt som du gör skillnad för miljön och sparar pengar. Glödlamporna fasas ut eftersom de är så ineffektiva ur energisynpunkt. När alla glödlampor och annan ineffektiv belysning är borta från hemmen beräknas det minska elanvändningen i EU med 39 miljarder kilowattimmar och i Sverige med 2 miljarder kilowattimmar per år.

Sveriges minskning motsvarar den totala energianvändningen hos cirka 100 000 eluppvärmda villor. Innan utfasningen av glödlampan startade svarade belysning för ungefär 20 procent av hushållselen. Hushållselen är den el som används till främst hemelektronik, vitvaror och lampor. Istället kommer nya typer av lampor, till exempel LED-lampor som ger helt nya möjligheter till ljussättning, och anpassa ljuset till de olika behov som finns i hemmet. Det innebär också en del nya enheter och begrepp som du behöver.

Välj rätt ljus
Ljussätt husets rum efter behov och situation.
För att veta hur mycket ljus lampan ger ska du titta på enheten lumen istället för watt.
Lamptyper
En översikt av olika lamptyper/tekniker.