Omklädningsrum, tjänstecykel, cykelställ och verktygslåda – hur ser det ut på din arbetsplats?

Så här till våren är det passande att rusta för cykling. Skapa en bra cykelmiljö på din arbetsplats genom att uppfylla olika cykelvänliga kriterier – då har ni chans att bli utsedda till Jämtland Härjedalens cykelvänligaste arbetsplats och vinna en elcykel.

”Vi vill att fler i vår region ska få bättre möjligheter att kunna cykla till sin arbetsplats. Det är bra både för arbetsgivare och medarbetare. Forskning visar att de som cyklar till jobbet blir piggare och gladare”, säger Katarina Ryckenberg projektledare Energikontoret, Region Jämtland Härjedalen.

Läs mer och anmäl din arbetsplats via Cykelvänlig Arbetsplats – Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se)

Har du frågor? Kontakta testresenar@regionjh.se

Cykelvänlig arbetsplats är en del av Energikontorets satsning Testresenär – arbetsplatser i Region Jämtland Härjedalen. Satsningen pågår mellan 2020-01-01 – 2023-04-30 och är finansierad av bl a 1:1 medel Tillväxtverket och regionala utvecklingsfonden.