SOL-EL-BILAR – tävlingsfrågor vid bilens dag 6/5 2017

SOL-EL-BILAR – Producera ditt eget drivmedel

Region Jämtland Härjedalen, länets näringsliv och andra aktörer  jobbar gemensamt för att öka installationer av laddstationer, solceller och antalet laddbara bilar i länet .

Vårt mål är att det senast 2018 ska finnas minst 63.000 m2 solceller, 2.500 laddbara bilar och 200 publika laddstationer.  Därför arrangerar vi informationsaktiviteter, erbjuder kostnadsfri rådgivning och samordnar nätverksmöten.

 

Att producera solel och köra elbil ger minskade energikostnader och höjer husets värde
Det är klimatsmart – det minskar koldioxidutsläppen från både huset och bilen
Det är energieffektivt – det höjer verkningsgraden för både huset och bilen

Vi kommer regelbundet att arrangera informationsaktiviteter runt om i länet.  Du får också gärna ta kontakt med någon av oss som deltar i projektet: Region JH, projektledare Jimmy Anjevall, jimmy.anjevall@regionjh.se, 063-146593

 

Kontaktuppgifter till deltagare och finansiärer

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Veckans (15) EL-ementära: Positiva beslut från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket fattade under veckan ett antal positiva beslut avseende ansökningar till Klimatklivet. Det innebär bland annat att de beviljade stöd till att bygga en snabbladdstation i Bräcke. Därutöver fattades beslut om stöd till ett antal normalladdare runt om i länet.

Utvecklingen i länet

Nedan uppdaterar vi läget löpande (nedan gäller 2017-03-31;  27.700 m2 solceller, 351 laddbara bilar och 64 publika laddstationer).

Bilar och solceller

 

Finansiärer  drommenv