SOL-EL-BILAR – VI BEHÖVER FLER FAMILJEN NILSSON

Veckans (7) EL-ementära: Under 2017 satsas 390 miljoner kr på investeringsstödet för solceller. Produktionen ger rätt till elcertifikat och skattereduktion (60 öre/kWh för el som levereras till elnätet). Momsplikten har tagits bort och gränsen för energiskatt har höjts. Kort sagt har förutsättningarna för att bygga en solcellsanläggning på nationell nivå aldrig varit bättre.

Finansiärer  drommenv

 

  • Det ger minskade energikostnader och höjer husets värde

  • Det är klimatsmart – det minskar koldioxidutsläppen från både huset och bilen

  • Det är energieffektivt – det höjer verkningsgraden för både huset och bilen

Vårt mål är att det senast 2018 ska finnas minst 63.000 m2 solceller, 2.500 laddbara bilar och 200 publika laddstationer. Nedan uppdaterar vi läget löpande (nedan gäller 2016-12-31;  25.300 m2 solceller, 338 laddbara bilar och 61 publika laddstationer).

bilar-och-solceller

Vi kommer regelbundet att arrangera informationsaktiviteter runt om i länet. Kommande aktiviteter kan du se här. Du får också gärna ta kontakt med någon av oss som deltar i projektet:

Region JH, projektledare Jimmy Anjevall, jimmy.anjevall@regionjh.se, 063-146593

A4 Campus, Thomas Fuchs, thomas@a4campus.se

Berners, Thomas Sedin, Thomas.Sedin@berners.se

Energi- och klimatrådgivarna, info@energirad.se

Grund & Takteknik, Tomas Eliasson, info@grundochtak.se

Innosund, Stefan Hallgren, stefan@innosund.se

Ivars Bil, Hans Karlsson, hans.karlsson@ivarsbil.se

JN Solar, Thorsten Handler, thorsten@jnsolar.se

Johnsons El, Simon Jörgensen, simon.jorgensen@johnsons-el.se

Jämtkraft, Jon Grip, jon.grip@jamtkraft.se

Länsstyrelsen Jämtlands län, Jimmy Nilsson, Jimmy.Nilsson@lansstyrelsen.se

Problemskytten, Torbjörn Skytt, torbjorn.skytt@miun.se

Sharp, Jerry Larsson, jerry.larsson@sharpcenter.se

Solenergi Norr, Tony Arnqvist, tony@solenerginorr.se

Östersundshem, Karin Österberg, karin.osterberg@ostersundshem.se

 

Läs mer om solel.

Läs mer om laddbara bilar.

Hitta laddstation.