PROJEKTET SOLELBILAR – VI BEHÖVER FLER FAMILJEN NILSSON

 

Finansiärer  drommenv

 

  • Det ger minskade energikostnader och höjer husets värde

  • Det är klimatsmart – det minskar koldioxidutsläppen från både huset och bilen

  • Det är energieffektivt – det höjer verkningsgraden för både huset och bilen

Vårt mål är att det senast 2018 ska finnas minst 63.000 m2 solceller, 2.500 laddbara bilar och 200 publika laddstationer. Nedan uppdaterar vi läget löpande (nedan gäller 2016-10-31;  24.700 m2 solceller och 332 laddbara bilar).

bilar-och-solceller

Vi kommer regelbundet att arrangera informationsaktiviteter runt om i länet. Kommande aktiviteter kan du se här. Du får också gärna ta kontakt med någon av oss som deltar i projektet:

Region JH, projektledare Jimmy Anjevall, jimmy.anjevall@regionjh.se, 063-146593

A4 Campus, Thomas Fuchs, thomas@a4campus.se

Berners, Thomas Sedin, Thomas.Sedin@berners.se

Energi- och klimatrådgivarna, info@energirad.se

Grund & Takteknik, Tomas Eliasson, info@grundochtak.se

Innosund, Stefan Hallgren, stefan@innosund.se

Ivars Bil, Hans Karlsson, hans.karlsson@ivarsbil.se

JN Solar, Thorsten Handler, thorsten@jnsolar.se

Johnsons El, Simon Jörgensen, simon.jorgensen@johnsons-el.se

Jämtkraft, Jon Grip, jon.grip@jamtkraft.se

Länsstyrelsen Jämtlands län, Jimmy Nilsson, Jimmy.Nilsson@lansstyrelsen.se

Problemskytten, Torbjörn Skytt, torbjorn.skytt@miun.se

Sharp, Jerry Larsson, jerry.larsson@sharpcenter.se

Solenergi Norr, Tony Arnqvist, tony@solenerginorr.se

Östersundshem, Karin Österberg, karin.osterberg@ostersundshem.se

 

Läs mer om solel.

Läs mer om laddbara bilar.