SOL-EL-BILAR – Producera ditt eget drivmedel

Region Jämtland Härjedalen, länets näringsliv och andra aktörer  jobbar gemensamt för att öka installationer av laddstationer, solceller och antalet laddbara bilar i länet .

Vårt mål är att det senast 2018 ska finnas minst 63.000 m2 solceller, 2.500 laddbara bilar och 200 publika laddstationer.  Därför arrangerar vi informationsaktiviteter, erbjuder kostnadsfri rådgivning och samordnar nätverksmöten.

 

Att producera solel och köra elbil ger minskade energikostnader och höjer husets värde
Det är klimatsmart – det minskar koldioxidutsläppen från både huset och bilen
Det är energieffektivt – det höjer verkningsgraden för både huset och bilen

Vi kommer regelbundet att arrangera informationsaktiviteter runt om i länet.  Du får också gärna ta kontakt med någon av oss som deltar i projektet: Region JH, projektledare Jimmy Anjevall, jimmy.anjevall@regionjh.se, 063-146593

 

Kontaktuppgifter till deltagare och finansiärer

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Veckans (22) EL-ementära: Energibalansstudie för Jämtlands län

Vi är nu klara med sammanställningen av energibalansstudien för Jämtlands län avseende år 2016. Vi gör en uppdatering av läget i länet vartannat år. Ett av resultaten är att andelen förnybar energi, av den totala energianvändningen i länet, ökat till hela 71%. Det är en oerhört hög siffra som vi ska vara stolta över. Men nöjda kan vi inte vara förrän vi når 100%, dvs då all energianvändning i länet baseras på förnybar energi.

Utvecklingen i länet

Nedan uppdaterar vi läget löpande (nedan gäller 2017-05-31;  29.100 m2 solceller, 362 laddbara bilar och 71 publika laddstationer).

Bilar och solceller

 

Finansiärer  drommenv